Najlakši načinrazumijevanja tehnike Ho’oponopono

Putujući svijetom i predstavljajući tehniku Ho’oponopono, shvatila sam da svi dijelimo ista pitanja i zabrinutosti. I znam da dio informacija u javnosti nisu posve jasne i stvaraju nešto konfuzije.

Također znam da jedini način na koji možemo sve odučiti što smo naučili i odprogramirati sve što smo programirali je slušajući i opetovano slušajući, čitajući i opetovano čitajući. Prema mom vlastitom iskustvu, intelekt mora ponešto i razumjeti da bi bio voljan prepustiti se. Kao što već znate, ja osobno volim pitanja jer mi to daje mogućnost da posegnem u Inspiraciju.

Tako sam odlučila sabrati neke odgovore na ona pitanja koje su me često pitali tijekom uvođenja u Ho’oponopono tehniku.

Nadam se da će vam ova knjiga pomoći u pronalaženju odgovora na vaša pitanja te razjasniti neke dvojbe te da će vam pomoći da više čistite. (Ukoliko niste sigurni što je čišćenje, odgovor se nalazi u knjizi.) Znam da ćete, kada prakticirate Ho’oponopono, vidjeti rezultate i daćemo svi imati koristi. Uz Ho’oponopono ćete naučiti preuzeti 100%
odgovornosti.

US $ 9.95